Priser

Priser

Priset för just din behandling beror på dina önskemål och dina behandlingsbehov. Vid ett första besök på vår klinik i Linköping diskuterar våra tandläkare detta med dig och ger dig förslag på behandling. Du får alltid ett kostnadsförslag innan vi påbörjar behandlingen.

Är det dyrare att gå till privattandläkare än Folktandvården för specialisttandvård?

Ett besök hos våra specialisttandläkare i Linköping kostar lika mycket som när du går till Folktandvården. Vi är dessutom anslutna till Försäkringskassan.