Remisser

Bästa kollega!
Vi tar gärna emot remisser inom Oral Protetik, Parodontologi och Implantat per post.
Vår önskan är du som remittent ska känna dig delaktig i terapiplaneringen och arbetsflödet och anpassar oss efter dina önskemål angående återkoppling.
Vår ambition är att utveckla verksamheten genom att bland annat att arrangera kurser, seminarier och kvällsföreläsningar.
Vi vill tillsammans med dig utvecklas, skapa nätverk och trivsel.