Remisser

REMISSER

Är du tandläkare och vill remittera en patient till oss? Vi tar gärna emot remisser per post inom oral protetik, parodontologi, endodonti, ortodonti och implantat.

Vår önskan är att du som remittent ska känna dig delaktig i terapiplaneringen och arbetsflödet. Därför anpassar vi oss efter dina önskemål angående återkoppling.

Vår ambition är att utveckla verksamheten i Linköping genom att bland annat arrangera kurser, seminarier och kvällsföreläsningar. Tillsammans med dig kan vi utvecklas, skapa nätverk och trivsel.